Menu
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Nezisková organizácia Dom sociálnych služieb MOST poskytuje všeobecne prospešné služby ľuďom s duševnými poruchami a ich rodinám. Svojim klientom pomáha opätovne sa zaradiť do spoločnosti.

Organizácia poskytuje terénne sociálne poradenstvo, prevádzkuje podporované bývanie a psychologickú ambulanciu. Nadácia GRANVIA zabezpečila pre MOST kvalitné kurzy pre klientov a pomohla im získať prvé praktické skúsenosti pri využití ich nadobudnutých poznatkov. Počas počítačových kurzov sa klienti venovali školeniam ako ochrana osobných údajov, zdravotné a sociálne poistenie, fundraising, účtovníctvo. Tiež prebehol kurz keramického a výtvarného spracovania predmetov a kurz údržby a upratovacích prác. Súčasťou projektu bolo aj zvýšenie kvalifikácie odborných pracovníkov organizácie. Z dlhodobého hľadiska klienti získali nové skúsenosti a poznatky, ktoré teraz využívajú v rámci nadväzujúceho projektu.

Patrón projektu : Renáta Chmárová

„Integrácia ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii späť do spoločnosti je prínosom nielen pre nich, ale aj pre samotnú spoločnosť. MOST svojim programom zvyšuje rady kvalitných a hodnotných pracovníkov, ktorí vedia prispievať do každodenného ko lobehu života svojou prácou.“