Menu

Predseda Správnej Rady Nadácie Via Pribina

Quentin Duchâteau, Zástupca Generálneho riaditeľa spoločnosti Via Pribina, a.s.

Členovia

Christian Biegert, Generálny riaditeľ Via Pribina, a.s.

Veronika Kasalová, Finančná riaditeľka spoločnosti Via Pribina, a.s. 

Bathazar Schlumberger, spoločník v Meridiam

Martin Schlor, Generálny riaditeľ BONAVENTURA

Jean-Yves Cojean, Generálny riaditeľ Fondation pour la Cité

Benoit Le Bouille, Generálny riaditeľ spoločnosti Via Pribina Operations, a.s.

Robert Šinály, Generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK

František Snovák, Technický riaditeľ spoločnosť Via Pribina Operations, a.s.

Beáta Hirt, riaditeľka Komunitnej Nadácie Zdravé mesto so sídlom v Banskej Bystrici

Lucia Cintulová, odborný konzultant