Menu

 

Nadácia GRANVIA podporuje projekty zamerané na sociálnu inklúziu, ktoré pomáhajú dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom zaradiť sa do pracovného procesu, alebo napomáhajú rozvíjať solidaritu v spoločnosti. Na našich stránkach sa dozviete o aktivitách nadácie, ale aj o tom, ako sa uchádzať o finančnú podporu, v prípade, že Vaša organizácia pripravuje alebo rozvíja projekt v jednej zo šiestich podporovaných oblastí.